Begeleiding op je pad

Begeleiding op jouw eigen pad?
De rol van de trainer en de training.

Definitie van leren.
Iets leren is een wonderlijke gebeurtenis met een Yang en een Yin aspect.
Het yang aspect is de expansie van jezelf: je wereldbeeld vergroten, je vaardigheden laten toenemen, je kennis vergroten, loskomen van dingen die je tegenhouden. Het yang vergt een zekere overgave, een reis buiten je comfortzone en wat je nu allemaal weet, kunt en ervaart. Het yang gaat altijd buiten de grenzen van het aan jou bekende.

Als het goed is gaat dit hand in hand met het yin aspect. Een transformatie van jezelf, het integreren van alles wat je weet met wat je al kent en al bent. Het verinnerlijken van kennis en het je ´eigen maken´ van vaardigheden. Een houvast krijgen in jezelf, je wereldbeeld verfijnen, je lichaam en je plek bewonen. Het yin verg ook een zekere overgave, maar dan naar binnen toe. De transformatie laten plaatsvinden en vertrouwen op jezelf. De verbinding maken in jezelf met alles wat je leert en ervaart in de buitenwereld.

Heel simpel gesteld is leren het overstijgen van wat er was en het nieuwe hiermee verbinden. Het vergt overgave en loslaten en de moed om te veranderen.

Heel simpel gesteld is

leren het overstijgen van wat er was en

het nieuwe hiermee verbinden

 

De werkelijke vorm van de Aarde leren kan pas als je het idee loslaat dat deze per definitie plat is. Dat lijkt heel simpel, maar we kunnen er niet van uitgaan dat we, alles zoals we het nu zien, ook zo blijven zien in de toekomst. Als je terugkijkt hoe je vroeger dingen zag, dan is dat vaak anders dan dat het nu is.

Ook hebben wij veel overtuigingen die ons beperken in wat we graag zouden willen zijn. We hebben niet alleen veel baat bij het loslaten van beperkende overtuigingen, vaak streven we daar ook naar.

Maar we zijn als mens vaak ook nieuwsgierig en bereid tot nieuwe ervaringen, dat is een natuurlijk proces. Vanaf onze eerste ademhaling leren we en passen we ons wereldbeeld aan terwijl we leren. Als een boom die elk jaar groeit, diepere wortels krijgt en steviger staat, zo groeien wij ook in vaardigheden, bewustzijn en kennis, en nemen ons plekje in de wereld in.

 

De rol van de leraar of de groep op jouw weg.
Leren gaat vaak in interactie met het pad van anderen. Soms leer je iets van anderen en soms leren anderen iets van jou. Dat laatste is iets wat we allemaal wel kennen. Als ouder bijvoorbeeld of als leraar, als luisterende vriend/vriendin, als therapeut of gewoon iemand die mensen inspireert of helpt.

Soms komen dingen toevallig op je pad,

maar je kunt ook kiezen voor een pad,

wat voor jou klopt,

wat je voedt en steunt in je individualiteit.

 

Je kunt stellen dat, alles wat je leert en alles en iedereen waar je van leert, al waardevol is omdat we hierdoor ons bewustzijn en wereldbeeld kunnen transformeren. Onze eerste leraren (mama en papa) worden ons in de schoot geworpen. Soms lijkt het of dingen toevallig op ons pad komen, of dat je er in elk geval weinig invloed op hebt. Maar soms gaan we echt bewust op zoek naar een leeromgeving. Op onze weg naar individualiteit kan het een bewuste keuze zijn om te kiezen voor een pad dat je echt steunt en voedt in waar je ten diepste naar op weg bent.

Door de eeuwen heen is er altijd genoeg diversiteit geweest aan individuen en instanties die je kunnen inspireren als mens op je levenspad. Coaches, leraren, expert ambachtslieden en andere mensen die ergens heel goed in zijn, je eigen ouders natuurlijk, sportlui, musici en mensen die je gewoon bewondert en waar je je graag aan spiegelt. Ook is er nooit gebrek geweest aan spirituele scholen die je kunnen helpen in het bewust worden van jezelf en de ontwikkeling van je kwaliteiten als mens of maatschappelijke voorvechters en filosofische of politieke inspirators. Er is genoeg te leren en genoeg aan inspiratie voor een heel mensenleven en genoeg mensen die je kunnen helpen als je ergens zelf niet uitkomt.

Alle leerprocessen helpen jou om je te voeden en op eigen benen te staan. Dat zijn de basisprincipes vanuit onze opvoeding en het yin en yang aspect zoals hierboven beschreven (zie ook mijn nieuwsbrief van september 2018). Een proces waarin het je steeds beter afgaat om je vrije wil te gebruiken en te kiezen wat goed voor jou past. Op dat moment, want je kunt over het algemeen op ieder moment van je leven weer kiezen wat je wilt. Wellicht niet altijd in de stof, maar in elk geval vanuit je intentie. Het is ieders eigen keuze om te doen wat hij of zij wil, hieronder geef ik een schets van balans tussen voeding en individualiteit vanuit de oorspronkelijke Tao visie, zoals ik deze zie. Dit is ook een speerpunt bij de opleiding tot Associate Instructor binnen de leerweg van Mantak Chia.

De balans tussen het yin en het yang in leeromgevingen is in onze tijdgeest niet altijd even zichtbaar. We kunnen de kern van het yang definiëren als het worden van een werkelijk individu, onafhankelijk van wat er ook met je gebeurt, iets wat in de spirituele ascentie hoog in het vaandel staat. Je zou het de pure mannelijke kwaliteit kunnen noemen. Maar zowel mannen als vrouwen kunnen dit natuurlijk.

De yang kwaliteit van groepen, leraren en therapeuten is dan om mensen te helpen om op eigen benen te staan en ze los te laten komen uit hun eigen beperkende overtuigingen (je laat ze als ouder/vader los en vrij). Uiteindelijk kun je dan dus op eigen kracht verder, onafhankelijk van een leraar of een groep.

Dat is iets wat we niet altijd meekrijgen van onze vaders, leraren of groepen. Yang in onbalans, wat we veel tegenkomen in onze mannelijk dominante maatschappij, is het juist tegenhouden van de individualiteit en het tegenhouden van het ‘in je eigen kracht staan’. Kijk maar naar de grote religies die zich bedienen van regels en geboden, ervan uitgaand dat de leden van de religie er ‘beter’ van worden als ze op ‘een bepaalde manier zijn’. Vaak zijn de religies ook een yang-systeem gericht op het groter worden (zieltjes winnen), waarbij de overtuigingen en leefregels uitgedragen worden naar de groep toe, zelfs vaak met sancties erbij.

Nodig of niet, je zou kunnen stellen dat de impliciete aanname dat de leden van een religie deze regels ‘nodig hebben’ ook een bewijs is van een falende yangkracht in de opvoeding, die immers zelfstandige en vrije mensen creëert die in hun eigen kracht staan. Zowel van degene die opvoedt, als degene die de opvoeding heeft genoten. Maar niet alleen in religies vinden we dit, ook in filosofische of politieke stromingen en binnen groepen van mensen die een bepaalde ‘richting’ uitgaan zoals in het bedrijfsleven, of binnen een gemeenschap of binnen een gezin en familie. Een mooi voorbeeld om het helder te maken is onze maatschappij. Deze verandert door de jaren heen steeds. In de jaren ’60 waren heel andere dingen ‘normaal’ dan in de jaren ’80 en zo gaat dat door tot aan nu. Terwijl de mensen grotendeels hetzelfde blijven, veranderen de normen en waarden in de samenleving. In onze huidige maatschappij zijn we ons aan het losmaken van groepen en verbanden en is er een toenemende individualisering. Het feit dat mensen zich tegenwoordig moeilijk kunnen committeren aan iets, is een goede afspiegeling van de individualisering.

Het feit dat mensen zich tegenwoordig

moeilijk kunnen committeren aan iets,

is een goede afspiegeling van de individualisering

Je kunt de kern van het yin definiëren als het kunnen verbinden in en vanuit jezelf, het incarneren, het transformeren van wat het ook is, iets wat in de spirituele descentie hoog in het vaandel staat. Je zou het de pure vrouwelijke kwaliteit kunnen noemen. En ook hier geldt het zowel voor vrouwen als mannen.

De yin kwaliteit van groepen, leraren en therapeuten is dan om mensen te voeden, helemaal te accepteren wie ze zijn en de volledige integratie van het individu met het geheel te ondersteunen en te dragen. Je laat ze dan als ouder/moeder ook helemaal los en vrij.

Ook dit is iets wat we niet altijd meekrijgen van onze moeders, leraren of groepen. Yin in onbalans, wat we vaak tegenkomen door de recessieve vrouwelijke kracht in onze maatschappij, is vaak juist het gebrek aan verbinding met het geheel en zichzelf en teveel binding aan de moeder. Vanuit het individu is dat de ander, de groep of de training nodig hebben om je goed te voelen. Vanuit de groep of de trainer is dat de leden niet loslaten, en bijvoorbeeld vanuit je eigen patronen (of de patronen in een groep) de leden gebruiken om je eigen ideeën, emoties, overtuigingen en ongenoegens over jezelf en de wereld vast te zetten in de stof. Een gebrek aan ware verbindingen zien we ook in de vereenzaming in onze huidige maatschappij (wel individualisme, geen verbinding).

Hieronder een overzicht van de rol van trainer, therapeut, ouder maar ook van groepen, en hoe het in, yin en yang, balans of onbalans, eruit kan zien. Dit is mijn overzicht met mijn bewustzijn. Laat je leiden door wat je zelf vind passen, je mag namelijk alles 😊.

 

Rol van trainer, therapeut, vader en moeder, maar ook in grotere verbinding van een groep  

Yang (vaderprincipe)

 

Yin (moederprincipe)

 

Balans

Individualiserend, iedereen op eigen benen laten staan.
Mensen individueel en de groep los laten komen van eigen beperkende overtuigingen.Papa laat iedereen vrij.
Voedend naar individuen. Transformerend en verbindend.

Individuen verbinden zich met alle aspecten binnen zichzelf. Groep als geheel is onderling verbonden in gelijkwaardigheid.

Mama laat iedereen los.

 

Onbalans naar binnen

Verboden (expliciet of impliciet) om af te wijken. De individualiteit beschadigen en beperken.
Tegenhouden dat mensen zich losmaken van de overtuigingen van de trainer of de groep.
Onnodig lange binding, bijvoorbeeld een trainingsweg van zoveel jaar. Of een contract voor je leven. Het niet loslaten van individuen. Onvrije verbinding. Verboden (expliciet of impliciet) om je eigen weg te gaan.

 

 

Onbalans naar buiten

Wereldbeeld en technieken van leraar of groep zijn belangrijker dan die van wie dan ook. Iedereen moet worden zoals leraar of groep. Dat geldt natuurlijk ook voor de mensen buiten de groep.

 

Leraar of groep zet eigen pijn en angst vast in de studenten. Transformatie zonder vrijheid, naar het ‘ideaalbeeld’ van de groep of trainer. Angst en haat naar alles wat daar niet mee overeen komt.

 

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink. Reacties en trackbacks zijn beide momenteel gesloten.