LIP

Workshop over het Levens Integratie Proces (LIP)

In deze eendaagse workshop gaan we in op de verschillende levensfasen van de mens en de integratie van deze delen in de persoon die we vandaag de dag zijn. Dit integratieproces kan behulpzaam zijn in het komen tot een dieper verstaan van onszelf, onze blokkades, en hoe wij ons vanuit onze wezensaard kunnen verbinden met het leven en ons open kunnen stellen voor de toekomst. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de methode van het plaatsvervangend waarnemen. De workshop is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in het Life Integration Process en interesse heeft in eigen persoonsontwikkeling, bewustwording en groei. Ook deelnemers met meer specifieke levensvragen (arbeid, relaties, sluimerende thema’s) zijn welkom. Het programma heeft een praktische insteek en ruimte voor ongeveer 15 deelnemers. Van harte welkom!

Data:

 

16 november  2018

2 februari 2019

http://www.lancker-stikkel.nl/aanbod/

Algemene informatie:

www.lancker-stikkel.nl