Loskomen uit projecties

Uit Tao werkboek Basis, Healing Love en Fusie.
door René Paul Hageman

Jij en de wereld

We zijn geen afgezonderde wezens. Zelfs als je enorm je best doet, je bent en blijft verbonden met iets anders en anderen die hetzelfde zijn als jij of verschillend. Daar is geen ontkomen aan. Soms zijn anderen gelijkgestemd en soms hebben ze totaal andere plannen en ideeën. Soms is dat heel leuk, en soms is daar geen klap aan. Over het algemeen proberen we er met z’n allen het beste van te maken en soms proberen we er een potje van te maken, bewust dan wel onbewust. Daar zitten voldoende uitdagingen in, en op alles wat er is en plaats vindt in de wereld kun je verschillend reageren.

Globaal kun je daar een onderverdeling in maken tussen Yin en Yang (en ook Yuan). De Yang beweging, die we vaak doen en die in onze huidige wereld regeert, is een beweging naar buiten. De Yin beweging gaat naar binnen en de Yuan beweging houdt het midden zonder te bewegen. In het ideale geval is alles in balans, maar soms zijn we meer naar buiten dan naar binnen. En soms meer naar binnen dan naar buiten. Er zijn veel gebieden waar dit op van toepassing is. Bijvoorbeeld op onze vrije wil. Soms kun je voelen dat jouw wereld maakbaar is en soms lijk je te zijn overgeleverd aan de wereld. Het machtig zijn en onmachtig zijn is wellicht de grootste thematiek voor alle mensen. Daar zit nog iets bij wat enorm belangrijk is namelijk: de verantwoording. Ligt de verantwoording voor wat er gebeurt bij jou of bij anderen?

De fundamentele attributiefout

Het toeschrijven van verantwoording buiten onszelf is een bekend fenomeen. Er is zelfs een psychologische term voor: de fundamentele attributiefout (Ross, 1977). Mensen schrijven de verantwoording van gebeurtenissen toe aan factoren buiten zichzelf als hen iets ‘overkomt’. Het zogeheten ‘zoeken naar schuldigen’. Een voorbeeld is bijvoorbeeld als je ziet dat je zusje over de hond struikelt, dan zeg je: “kun jij niet uit je doppen kijken, hij heeft ook gevoel”. Als je zelf over de hond struikelt zeg je: “Dat stomme beest ligt ook altijd in de weg…”. Als er iets leuks gebeurt daarentegen, dan hebben we vaak de neiging om dat aan onszelf toe te schrijven. In de sociale psychologie wordt dit de ‘Self serving bias’ genoemd.

Self serving bias: mensen schrijven succes toe aan hun eigen capaciteiten of talenten (interne attributie), falen wordt daarentegen toegeschreven aan omstandigheden of (vermeende) fouten van anderen (externe attributie).

Verander de wereld, begin bij jezelf…

Een bekende tegeltjesspreuk die we allemaal kennen. Net als bijvoorbeeld, de splinter in de ander en de balk in je eigen oog. Niet voor niets al die ‘volkswijsheid’, omdat we vaak de neiging hebben om dingen buiten onszelf te plaatsen. Als we het hebben over bewustzijnsontwikkeling is het interessant om dieper in te gaan op projectie. Projectie is een term uit de psychologie die door de grondleggers van de hedendaagse psychologie ontwikkeld is (Freud, Jung).

Projectie kan plaatsvinden als we eigenschappen of emoties van onszelf trachten te ontkennen, verbergen of verdringen door deze te attribueren aan iets of iemand anders.

Het resultaat kan zijn dat je de ladingen die in jezelf zijn opgeslagen over diverse situaties die pijn hebben gedaan (fysiek, emotioneel, psychisch, maatschappelijk of spiritueel), ontlaadt op mensen die al dan niet toevallig in de buurt zijn. In de geschiedenis is veel agressie geuit naar mensen die toevallig man of vrouw zijn of lijken ergens voor te staan of bijvoorbeeld uit een bepaald land komen, een specifieke huidskleur hebben of een bepaalde religie aanhangen. Als buitenstaander is het vaak ‘onbegrijpelijk’ dat er in Nazi Duitsland zo’n rassenhaat was tegen de Joodse bevolking en bijvoorbeeld in de jaren ’60 nog extreme discriminatie bestond in de VS naar de zwarte bevolking toe.

Het is vaak lastig om te zien dat we zelf ook onderdeel uitmaken van dergelijke praktijken, zij het wellicht minder extreem. Dat is de zogeheten balk in ons eigen oog.

Meestal zijn mensen waar we een verbinding mee hebben de dupe van onze projecties. Omdat veel pijnen te maken hebben met verbindingen en bijvoorbeeld de verbinding die we met onze ouders hadden en alles wat we daarin als pijn ervaren hebben. Soms kan het ook naar mensen gaan waar we een grote emotionele afstand toe voelen. Dat maakt het over het algemeen makkelijker om te projecteren. Als je boos bent, gebeurt projectie eerder dan wanneer je kalm, liefdevol en in balans bent. Als je veel afstand voelt, omdat je bijvoorbeeld al langer het huis uit bent of als een relatie die je hebt op het einde loopt of voorbij is, dan wordt projectie makkelijker. Projectie kan positief of negatief zijn. De zogeheten ‘roze bril’ die we op hebben als we verliefd zijn is een mooi voorbeeld van positieve projectie. Ook dat je bijvoorbeeld je ouders geweldig vindt als je klein bent is een voorbeeld daarvan.

De problemen ontstaan als de roze bril af gaat…. Dan wordt iets wat eerst heel mooi en bijzonder was heel anders.
We hebben allemaal wel te maken met projecties in ons leven. Het is extreem lastig om er uit te blijven. En het is ook lastig om ermee geconfronteerd te worden.

Projecties kunnen zich naar individuen richten, naar bevolkingsgroepen of naar de hele wereld. En soms is dat heel subtiel en niet zo bewust. In de individuele ontwikkeling van een mens kan het, dealen met persoonlijke pijn, leiden tot projecties op de ouders, de (ex)-partners en anderen waar je ooit verbinding mee had of nog hebt. Maar het kan zich ook richten op bevolkingsgroepen of de gehele wereld, zoals we in de geschiedenis vaak tegenkomen. Ik had zelf een onrealistisch beeld van ‘Duitsers’, omdat mijn moeder, die de oorlog had meegemaakt, er niet echt positief over sprak (en, zij het onbewust, sterk negatieve gevoelens tegen Duitsers koesterde). Toen ik later op vakantie ging naar Duitsland, kwam ik erachter dat er gewoon ook aardige gastvrije mensen in Duitsland wonen en dat het ‘Duitser zijn’ niet echt bepalend is voor hoe iemand is. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het zijn van ‘Jood’, ‘Arabier’, ‘Nederlander’, ‘Moslim’, ‘Christen’, ‘Taoïst’, ‘Blanke’, ‘Werknemer’, ‘Vrouw’, ‘Oudere’, ‘Crimineel’, ‘Politicus’, ‘Makelaar’, ‘Therapeut’, ‘Lerares’, ‘Vuilnisman’, ‘Alcoholist’, ‘Werkloze’, ‘Rentenier’, etc. Allemaal aanduidingen van mensen, soms over wat ze doen, of wat ze geloven, of hoe ze eruitzien, waar we een ‘gevoel’ over hebben. Omdat ze niet specifiek zijn (er zijn hele bevolkingsgroepen met die aanduiding) zegt het beeld of oordeel dat je ‘vanzelf’ hebt over deze aanduidingen meer over jezelf dan over de ander. Een volkswijsheid weer, maar erg lastig om bij jezelf te zien. Mensen zijn soms geneigd tot extreem gedrag op grond van projecties. Er zijn werkelijk hele groepen mensen die op grond van regels bijvoorbeeld uit religie of geloofsovertuiging, of ‘omdat het kan’, of ‘omdat het wordt toegestaan’, extreem gedrag kunnen vertonen naar andere groepen. Ook al ken je individuele mensen niet.

Die laatstgenoemde vorm van projectie is extreem yang. De hele wereld veranderen omdat jij van binnen iets voelt.

Hieronder een overzicht van de omgang met pijn:

Omgaan met pijn Extreem Balans
Yang (naar buiten) Verantwoording volledig afschuiven op de wereld.

De hele wereld moet veranderen ten koste van alles.

Regels opstellen voor anderen.

Veroordeling en/of terechtstelling van anderen.

Het geheel mobiliseren om iets waar jij pijn van hebt, of bang voor bent, te beschadigen. De waarde van je ware zelf en de wereld verlaten.

De gehele gemeenschap een warm hart toedragen.

Vrije Wil van anderen respecteren.

Positieve bijdrage aan de maatschappij zonder regels of schending Vrije Wil van anderen.

Anderen helpen hun Vrije Wil te gebruiken.

Hartvolle verbinding naar buiten maken en zien dat alles onderdeel is van één geheel. Zorg voor het grotere geheel.

Yin (naar binnen)

 

Alles is jouw schuld.

Alle zonden van de mens op je nemen.

Schending van je eigen Vrije Wil.

Jezelf veroordelen, pijnigen en/of terechtstellen.

Je afgezonderd en verlaten voelen. Je waardeloos voelen.

Beschadiging van buiten jezelf niet tegenhouden. Geen ‘nee’ zeggen.

Transformatie.

Je eigen pijn zien en gaan dragen.

Een positieve bijdrage aan jezelf.

Verantwoording nemen voor jezelf en volgens je eigen Vrije Wil gaan leven.

De verbinding naar binnen maken en zien dat je zelf onderdeel bent van het grotere geheel. Zorg voor jezelf.

Je innerlijke grens respecteren.

Yuan (het centrum houden) Alles is zoals het is. Iedereen en jij mag er zijn.

Beschadigingen zowel als Heling van individuen en groepen zijn een mogelijkheid tot bewustzijnsgroei.

De Vrije Wil in alle richtingen is mogelijk.

Zowel Transformatie als Projectie leiden uiteindelijk tot bewustzijnsgroei, balans en stimulatie van de Eigen Stroming.

De balans zit tussen de individualiteit en de eenheid. Iedereen is gelijkwaardig.

 

De bovenstaande tabel is een weergaven van de omgang met pijn. Er staat niet dat een wereld zonder bijvoorbeeld grondwet ideaal zou zijn. Persoonlijk ben ik wel van mening dat, wanneer iedereen verbonden is met zijn of haar Eigen Stroming, en iedereen op een gezonde manier zijn of haar pijn transformeert, er geen regels nodig zijn. Omdat in dat geval alles in harmonie verloopt. En dat iedereen gewoon aanvoelt wat oké is en wat niet. Dat zou een ideale samenleving zijn, waarin niemand extreem zou projecteren of beschadigend zou zijn naar anderen.

Je kunt in een bepaalde mate overeenstemmen dat er regels nodig zijn zolang er individuen zijn die de Vrije Wil van anderen aantasten.

Er is evenwel een heel dunne akelig spannende lijn tussen ‘goede regels en handhaving’ en het laten doorschemeren van je eigen pijn en onmacht in je projecties naar de wereld toe. Met een wellicht veel ‘erger’ effect dan wat je met de regels en handhaving probeerde uit te sluiten.

Dan hebben we het weer over de balk in het eigen oog. De afweging van geen regels als vrijbrief om anderen pijn te kunnen doen tegenover de vrijbrief om met regels anderen pijn te doen. Eigen pijn is een listig excuus voor ‘Regels en handhaving’. Op welk gebied dan ook. Dan begeef je je op zeer glad ijs.

Dit is een groot thema voor de hele mensheid. En in vele wereldbeschouwingen wordt ook dit beschouwd, zelfs in relatie met of je dit goed of fout zou doen. En is er in elke stroming wel een soort lering over het hiernamaals met Karma, Vagevuur, de Hel, de Hemel, de Eeuwige Jachtvelden, Walhalla. Met allerlei verwachtingen daarbij. Het is aan iedereen zelf om daar een mening over te vormen en ermee te dealen volgens de eigen ethiek. Het helpt vaak in bewustwording om wisselende ervaringen op dit gebied te hebben.

Ik schrijf dit omdat we allemaal heel diep gewortelde gevoelens hebben over heel veel dingen die ons of onze naasten pijn doen of pijn gedaan hebben. En het is erg lastig om deze pijn zelf te gaan dragen, er verantwoording voor te nemen. Het is veel makkelijker om te zoeken naar ‘schuldigen’ en de zaak op die manier ‘af te doen’, al zal dat laatste slechts tijdelijk opluchting geven. Het is een veel beter idee om uit je projecties te komen…

 

Uit de projectie komen; de connectie met jezelf.

Alleen lezen over wat projectie is en welke mogelijkheden in het ‘menu’ omgaan met pijn je hebt, leidt niet tot het stoppen van projectie. Al is bewustzijn hierop wel een begin stap, het moeilijkste is om te gaan kiezen voor het aangaan van je eigen pijn. En in onze beweging bij pijn dus niet de ander te willen vernietigen (die we zien als de bron van de pijn), maar jezelf willen transformeren (en zodoende een bewustzijnsstap te maken). Jezelf veranderen is namelijk veel makkelijker en heeft meer kans van slagen dan tegen anderen te vechten of de hele wereld te willen veranderen.

Het proces van loskomen uit projecties is een delicaat proces. Op de eerste plaats gaat het om het zien en begrijpen wat er gebeurt. Dat is erg lastig als je niet kalm bent en je veilig voelt. En dat is nu juist het probleem als we in projecties komen: we maken contact met onze pijn dus het voelt helemaal niet veilig en als reactie blijf je ook niet kalm. Vanuit onze patronen worden er allerlei ladingen en bijgevolg automatisch gedrag actief, en we voelen dit alsof het in het hier en nu gebeurt in de actuele situatie. Het is dus zaak om een situatie op te zoeken waarin je je veilig voelt en contact kunt maken met je pijn en dan in kaart te brengen waar jouw pijn zit.

In de Tao training zijn we continu bezig met het voelen van onszelf in een veilige omgeving. Wat het nog steeds niet makkelijk maakt om, als er pijn komt, dit te kunnen voelen als iets in jouzelf. Daarom gaan we ook langzaam in onszelf. Een mogelijkheid om uit de projecties te komen is ervoor zorgen dat er niets is om op te projecteren. Recentelijk heb ik daarvoor een nieuwe techniek ontwikkeld die onze basale pijn als man of als vrouw transformeert met behulp van de seksuele stroming, die in de Tao training onderdeel is van de zogeheten ‘Healing Love’ (Helende Liefde). Op het moment dat je deze stroming in jezelf maakt, is er geen ander om op te projecteren, wat deze techniek zeer waardevol maakt om dit stukje in jezelf te helen. Op termijn zet ik de meditaties hiervoor ook op internet, vooralsnog is het een onderdeel van de basistraining. Dit ook omdat de techniek beter werkt als je al de Innerlijke Glimlach en Hemelse Kringloop technieken beheerst.

Gekwetste seksuele energie in mannen en vrouwen.

Vrouwen en mannen hebben een complementaire seksuele energie. Bij mannen gaat deze bij de seksuele organen naar buiten en bij vrouwen gaat deze bij de seksuele organen naar binnen. Evenzo gaat bij vrouwen de seksuele stroom bij het hartvuur naar buiten en bij mannen bij het hartvuur naar binnen. Zoals in het Healing Tao basisboek verder uitgewerkt is het zo dat we in een kringloop de energie kunnen uitwisselen. Je kunt bij de seksuele uitwisseling deze energiestroom met een partner goed voelen, wat ook een mooie illustratie is dat seksuele energie, los van de seksuele organen en sappenuitwisseling ook energetisch is. Het is het etherische lichaam dat stroomt tijdens de seksuele beweging, net zoals bijvoorbeeld het emotionele lichaam stroomt bij emoties en het gedachten lichaam stroomt bij gedachtevormen. Je kunt overigens op elk gebied uitwisselen met een partner of de gehele wereld. We focussen nu echter alleen op de seksuele stroom.

Voor mannen is het vaak een uitdaging om hun hartvuur meer te openen en voor vrouwen is het vaak een uitdaging om hun bekkengebied (seksuele gebied) meer te openen. Omdat seksuele energie verbinding is, heeft seks vaak ook te maken met grenzen en allerlei dingen die daarin mis kunnen gaan. We vinden vaak pijn op zowel het hartvuur als het bekkengebied.

Mannen hebben van nature een open seksualiteit vanuit het bekkengebied en een ‘naar buiten gerichte’ seksualiteit vanuit het seksuele centrum en de penis. Als je als man niet eerst je hart opent en contact maakt met je gevoelige zachte kant, zou je dingen kunnen doen waar je later spijt van hebt. Mannen hebben vaak een fysiek overwicht op vrouwen. Vrouwen die op een fysieke of seksueel overweldigende manier door mannen benaderd worden kunnen zich seksueel geïntimideerd en/of gebruikt voelen.
Vrouwen hebben van nature een open seksualiteit vanuit het hartgebied, een naar buiten gerichte seksualiteit vanuit de borsten en het hartvuur. De vrouwelijke seksuele kracht kan zich bijvoorbeeld via een decolleté penetrerend op mannen richten. Vrouwen hebben een energetisch en emotioneel overwicht op mannen, waardoor er makkelijk manipulatie ontstaat. Mannen die op deze manier emotioneel en seksueel overweldigend benaderd worden door vrouwen (en bijvoorbeeld dingen voor de vrouw gaan doen) kunnen zich emotioneel geïntimideerd of gebruikt voelen. Het is voor vrouwen een goed idee om hun grondende en centrerende kracht vanuit het bekkengebied te openen voordat ze aan uitwisseling beginnen.

Zowel bij mannen als vrouwen kan het deel dat naar buiten gericht is grensoverschrijdend zijn bij anderen.

Dit omdat ‘wat binnenkomt’ vaak een intensere beleving geeft dan ‘wat er naar buiten gaat’. Soms heb je misschien niet eens bewustzijn over het naar buiten gerichte deel. Als het naar buiten is gegaan is het weg, niet meer voelbaar. Terwijl het deel dat binnen is gekomen er nog zit, in jezelf. Dat kun je lang blijven voelen. De training begint dan ook met bewustzijn krijgen en verantwoording nemen over je volledige seksuele kracht.

Voor vrouwen is het zoals gezegd een uitdaging om het bekkengebied te gaan dragen, met alle pijn die erin zit. Die pijn kan diverse oorzaken hebben waaronder de penetrerende seksuele kracht van mannen op momenten dat het niet gewenst is of was. Als een vrouw haar bekkengebied kan dragen en kan openen, kan zij niet alleen zichzelf transformeren, maar ook de mensen die met haar verbonden zijn gronden. Als een vrouw wel haar bekkengebied goed bewoont, maar bijvoorbeeld nog boosheid heeft, bestaat het risico dat ze mensen met die bekkenkracht uit hun gronding slaat of gaat manipuleren. Zonder rekening te houden met hun Vrije Wil. Sommige sterke vrouwen doen dat.

Voor mannen is het een uitdaging om het hartgebied te gaan dragen, met alle pijn die daarin zit. Ook die pijn kan diverse oorzaken hebben, waaronder de penetrerende manipulatieve kracht van vrouwen op momenten dat het niet gewenst is of was. De kwetsing op het mannenhart is, maatschappelijk gezien, een minder algemeen bekend verschijnsel, maar van hetzelfde kaliber als de kwetsuur die vrouwen hebben in het bekkengebied. Als een man zijn hartgebied kan dragen en openen, kan hij niet alleen zichzelf transformeren maar ook iedereen die met hem verbonden is openen en helpen met zichzelf te verbinden. Als een man nog kwetsingen heeft kan hij ook anderen verbinden, maar dan bijvoorbeeld aan zichzelf, zoals bij veel charismatische mannen het geval is. Met afhankelijkheid als gevolg, zoals bijvoorbeeld bij een goeroe. Sommige sterke mannen doen dat.

Voor alle helderheid: de seksuele kwetsuren vinden wij in het etherische lichaam. Dit lichaam is doorgaans van hetzelfde geslacht als ons fysieke lichaam zijn, maar is vooral verbonden met hoe wij ons voelen; het kan met andere woorden ook prima zijn dat deze van het tegenovergestelde geslacht is. Het is daarom accurater om te spreken van vrouwelijk en mannelijk geladen mensen, i.p.v. mannen en vrouwen. Los van je seksuele geaardheid kun je ook variëren in lading door de tijd heen. Het kan heel andere pijnen naar boven brengen als je de richting omdraait. Voel zelf wat voor jou klopt. Hieronder heb ik het over mannen en vrouwen, maar vul dat zelf in hoe je wilt.

Wat betreft kwetsuren hebben mensen de neiging om zich terug te trekken uit de pijn. Dat gebeurt op 2 manieren.

  1. De eerste manier is het letterlijk terugtrekken uit je lichaam. Het blokkeren van de energie op die gebieden. Vrouwelijk geladen mensen krijgen dan een blokkade in het bekkengebied. Mannen in het hartgebied.

Een bijkomend probleem is, dat als wij onszelf terugtrekken uit een gebied, dat gebied ‘open’ staat. En wanneer je open bent zeg je impliciet dat je beschikbaar bent. We openen ons namelijk ook als we beschikbaar zijn.

Als een vrouw met een kwetsuur in het bekkengebied zich terugtrekt (dus het seksuele gebied niet in eigendom neemt), wordt zij vaak door mannen als aantrekkelijk beschouwd. Zeker als deze mannen hun hartvuur niet verbonden hebben met hun eigen bekkengebied. Dan kan zij aanvoelen als een vrouw, die open staat voor seks. Als je als man wel je hartvuur verbonden hebt, voel je het verschil tussen een open vrouw vanuit pijn of vanuit beschikbaar willen zijn.
Je kunt dan als man met je hartvuur de lading uit het hart van de vrouw absorberen en haar vanuit veiligheid helpen zelf te gronden. Dat verhaal wordt natuurlijk nog gecompliceerd wanneer een man zijn eigen hartvuur niet in eigendom heeft vanwege zijn eigen pijn.

Als een man met een kwetsuur in het hartgebied zich terugtrekt (zijn hart niet in eigendom neemt), wordt hij vaak door vrouwen als aantrekkelijk en beschikbaar beschouwd. Het gaat in dit geval niet zozeer om fysieke seksuele beschikbaarheid, al kan dat wel de verwarring zijn. Het gaat om energetisch seksuele beschikbaarheid. Een man waar je je als vrouw fijn bij voelt, en waar je je ‘ei’ aan kwijt kunt. Die dingen voor je doet, ook bijvoorbeeld zonder dat het seksuele consequenties heeft.
Als een vrouw haar bekkengebied goed bewoont en verbonden heeft met haar hartvuur, kan zij voelen dat de man niet beschikbaar is maar pijn heeft. Je kunt dan als vrouw met je bekkengebied de seksuele lading van de man absorberen en hem vanuit gronding helpen zijn eigen hart te openen.
Ook dit verhaal wordt gecompliceerd wanneer een vrouw haar bekkengebied niet in eigendom heeft.

  1. De 2e manier waarop wij ons terugtrekken uit pijn is het ontwijken van de verantwoording.

De gevoelens van pijn, door onze opvoeding, door de verkeerd gelopen relaties, door de algehele malaise in dit gebied zijn er, maar worden vaak niet in eigendom genomen. We zoeken een partner die op onze vader of moeder lijkt en projecteren er lustig op los 😉

De vraag is natuurlijk of onze partners echt op onze ouders lijken, of dat het alleen maar zo voelt?

Familieopstellingen

Een Familieopstelling is een bekende vorm van psychotherapie, geïntroduceerd door Bert Hellinger. Iemand brengt een vraagstuk in en aan de hand van representanten wordt een opstelling gemaakt waarbij iedere representant op een bepaalde afstand en verhouding gaat staan t.o.v. de centrale persoon in het vraagstuk. De representanten representeren belangrijke personen omtrent het vraagstuk, bijvoorbeeld de ouders of andere familieleden. Het is een krachtige techniek om via het zogeheten ‘Tableau Vivant’ dat ontstaat in de opstelling, achterliggende aspecten van het vraagstuk naar boven te krijgen. De representanten worden ondervraagd op hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en van het vraagstuk. Bijzonder interessant is dat de representanten zonder voorkennis klaarblijkelijk heel accuraat de werkelijke gevoelens en attitudes uit het vraagstuk naar boven kunnen halen.

Dit kan je te denken geven wat er met ons gebeurt op het moment dat we een ‘relatie’ aanknopen met iemand. In hoeverre komen we in het construct (de opstelling) van onze partner terecht en gaan we ons al dan niet met authentieke gevoelens gedragen als bijvoorbeeld de ouders van onze partner. Iets wat we natuurlijk ontkennen…

Dus wellicht voelt het alsof onze partners op ‘iets’ lijken, en wellicht voelen onze partners dat ook wel. Hoe dan ook het is waarschijnlijk dat onze partners ook andere mensen zijn dan die ons pijn gedaan hebben. En het is interessant om te zien dat het moment dat ze je ‘pijn doen’ wellicht ook gekleurd wordt door de opstelling. En het is zelfs interessant om te overwegen of dit in een bepaalde mate ook soms voor je ouders geldt. Nog even los van alles wat ze je fysiek en emotioneel ‘aangedaan’ hebben. Waar het hier om gaat is de ‘vage gevoelens’ zoals dat “je voelt dat er iets gebeurt” tussen jou en je partner(s) waardoor je emoties als angst, verdriet of boosheid ervaart.

Zelf heb ik natuurlijk ook veel vage gevoelens. Als ik aan het stofzuigen ben, en mijn stofzuiger die daarin mijn partner is ‘uit zichzelf’ ineens omrolt of zelfs uitgaat, dan voel ik gewoon dat die stomme stofzuiger het expres doet om mij dwars te zitten… Terwijl ik natuurlijk zelf aan het snoer heb getrokken op de manier die nodig was om de stofzuiger te laten kantelen… Erg interessant om zo’n observatie te hebben en dan ook even te kijken naar alle andere situaties in je leven waar je ‘voelt dat iemand iets met een bepaalde intentie doet’…

Wat ik hier niet zeg is dat alles wat je ooit overkomen is helemaal niet aan je ouders of partners ligt. Wat ik wel zeg is dat zelfs als er maar de kleinste mogelijkheid is, dat een deel van je pijn geprojecteerd is, om dan te onderzoeken of er niet een mogelijkheid is om jezelf te helen met het in eigendom nemen van deze pijn. Als het blijkbaar iets is dat ‘in jou’ kan ontstaan is er wellicht ook de mogelijkheid om het ‘in jou’ op te lossen.

En dan kom ik weer terug op de tabel hiervoor ‘omgaan met pijn’. De gezonde beweging naar binnen toe maken (transformatie) is vermoedelijk de meest snelle weg tot vrijheid. Vrijheid van onbewuste patronen en vrijheid van alle emoties die je lijken te overkomen.

Het is makkelijk om over projecties te lezen als theorie en dit te begrijpen en je voor te nemen eruit te blijven. Het is echter heel anders als we er middenin zitten. Je partner is boos op jou, jij bent boos op je partner en er worden ‘onredelijke dingen’ beweerd…

Er is echter een mogelijkheid om uit projecties te blijven. Wat nu als er wel gevoelens zijn maar geen ‘ander’ om op te projecteren? En dat is wat we doen als we een connectie maken tussen ons seksuele hart en seksuele bekkengebied, en dan alles voelen wat er is.

Zoals eerder geschreven is de techniek onderdeel van de Healing Love, een onderdeel dat bij het basisjaar hoort. Omdat projecteren iets is wat je leven best in de weg kan zitten en tegelijk een enorm handvat is voor persoonlijke groei, besteden we hier in de Tao basisjaar training veel aandacht aan.

René Paul Hageman
september 2018

 

 

Handvaten voor pijn.

Seksuele relaties Mannen Vrouwen
Verlangen Seksuele samensmelting met partner Romantische samensmelting met partner
Behoefte Behoefte aan manifestatie in de buitenwereld, aan onafhankelijkheid en een eigen weg gaan. Behoefte aan verbinden en consensus. Om één te worden en samen een weg te gaan.
Pijn Vastgehouden voelen in de zin van beperking van vrijheid. Verlaten voelen.
Weg naar vrijheid Je hart gaan dragen. Begin met alles voelen. Ook als dat maar een beetje is. Je gevoel niet op slot zetten maar echt ingaan. En je vermogen om je te verbinden ontwikkelen. Je bekken gaan dragen. Je ware gevoelens laten zien en je niet uit angst voor afwijzing anders voordoen. En je individualiteit en eigenstandigheid ontwikkelen.

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink. Reacties en trackbacks zijn beide momenteel gesloten.