Creatieve therapie in Utrecht Centrum

Waarom creatieve therapie en/of stemcoaching?

De non-verbale expressie van creativiteit en stemwerk mobiliseert je fysiekzintuiglijke kant en draagt eigen metaforen, thema’s en oplossingen aan. Creatieve therapie of stemcoaching leert je opnieuw met jezelf en je omgeving om gaan en weer van het leven genieten. Bij oude rituelen in vele culturen zijn deze non-verbale aspecten niet voor niets volop vertegenwoordigd: zij helpen om het innerlijk weten te activeren bij het vinden van onze eigen weg.

Je kunt met creatieve therapie en stemcoaching werken aan levensfasevragen, identiteitsvragen, verlies, stressklachten, burnout, werkgerelateerde problemen, sociaal-emotionele problemen en aan problemen met je stem zonder medische oorzaak.

De creatieve therapie en stemcoaching worden – afhankelijk van de zorgverzekering – vergoed uit het aanvullende pakket.

Stem&Beeld,

-omdat erover praten soms niet meteen lukt.

-als inzicht niet voldoende heeft geholpen.

-om een andere kant in jezelf aan te boren.

Kijkt voor meer informatie en achtergrond over creatieve therapie en stemcoaching op www.stemenbeeld.nl De tarieven voor creatieve therapie en stemcoaching staan daar ook.

Stem&Beeld, meer dan praten.